Fan vad Fittigt med Förebilder

Fan vad Fittigt med Förebilder

I detta avsnitt pratar vi om förebilder. Kan en ha sina vänner och föräldrar som förebild, och var går gränsen mellan förebild och fantasibild?  Vi pratar även om vad det innebär att vara en förebild. Har en något ansvar gentemot de som ser upp till en? Och att som förebild våga prata om att må dåligt.

Under vårt samtal insåg vi att vi nästan uteslutande har kvinnliga förebilder. Krävs det identifikation för att en ska kunna se upp till någon? Diskutera gärna vidare på twitter #FanVadFittigt

Danspaus:
Lady Gaga – Born this way

Donkeyboy – Ambitions

Emil Jensen – Jag tror att jag är nått

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s