Fan vad Fittigt med Alkohol

Fan vad Fittigt med Alkohol

Vi bjöd in Linda Engström från Ungdomens Nykterhetsförbund för att prata om alkohol. Det blev ett samtal om första fyllan, om hur och varför vi dricker. Om alkoholnormen och vad som händer när en ifrågasätter den. Under samtalet får vi även reda på varför Sara hade vin i BH:n och vems fylla som finns inspelat på kassettband.

Vi pratar även lite kort om Fredrik Backmans Till botten med spriten, en mycket läsvärd artikel om att dricka och att dricka för mycket.

1 thought on “Fan vad Fittigt med Alkohol

  1. Pingback: #fanvadfittigt med Alkohol | levlivetmedlinda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s