Fan vad Fittigt med Förebilder

Fan vad Fittigt med Förebilder

I detta avsnitt pratar vi om förebilder. Kan en ha sina vänner och föräldrar som förebild, och var går gränsen mellan förebild och fantasibild?  Vi pratar även om vad det innebär att vara en förebild. Har en något ansvar gentemot de som ser upp till en? Och att som förebild våga prata om att må dåligt.

Under vårt samtal insåg vi att vi nästan uteslutande har kvinnliga förebilder. Krävs det identifikation för att en ska kunna se upp till någon? Diskutera gärna vidare på twitter #FanVadFittigt

Danspaus:
Lady Gaga – Born this way

Donkeyboy – Ambitions

Emil Jensen – Jag tror att jag är nått