Fan vad Fittigt med Feminism

Fan vad Fittigt med Feminism

Det har ÄNTLIGEN blivit dags för oss att bara prata feminism! Vi berättar om våra egna vägar genom idrott, organisationer och studentliv, och vad som fick oss att inse att vi är feminister. Vad var det egentligen som gjorde att det tog emot att börja kalla sig feminist? Vi pratar om akademiseringen av feminismen, om nidbilder och återigen om det patriarkala stockholmsyndromet. Vi frågar oss också vilka som egentligen får ta plats i den feministiska kampen? Och efterlyser ett program i mainstream media där personer med olika bakgrund och perspektiv får sitta och diskutera, feminism och feminismens utmaningar, jämställdhet och strukturer. 

Vill ni fortsätta diskussionen med oss gör ni det enklast på #fanvadfittigtFacebook eller mejla till fanvadfittigt@gmail.com.

Ni kan även hjälpa oss att fundera ut hur tv-programmet skulle se ut, vem som ska programleda och vilka gäster ni vill se, tagga #FeministiskaRum.  

Länkar
Vill du skita dig själv i ansiktet? – Emma Hamberg
Camila & Mireyas Podcast

Fan vad Fittigt med Förebilder

Fan vad Fittigt med Förebilder

I detta avsnitt pratar vi om förebilder. Kan en ha sina vänner och föräldrar som förebild, och var går gränsen mellan förebild och fantasibild?  Vi pratar även om vad det innebär att vara en förebild. Har en något ansvar gentemot de som ser upp till en? Och att som förebild våga prata om att må dåligt.

Under vårt samtal insåg vi att vi nästan uteslutande har kvinnliga förebilder. Krävs det identifikation för att en ska kunna se upp till någon? Diskutera gärna vidare på twitter #FanVadFittigt

Danspaus:
Lady Gaga – Born this way

Donkeyboy – Ambitions

Emil Jensen – Jag tror att jag är nått