Fan vad Fittigt med Alkohol

Fan vad Fittigt med Alkohol

Vi bjöd in Linda Engström från Ungdomens Nykterhetsförbund för att prata om alkohol. Det blev ett samtal om första fyllan, om hur och varför vi dricker. Om alkoholnormen och vad som händer när en ifrågasätter den. Under samtalet får vi även reda på varför Sara hade vin i BH:n och vems fylla som finns inspelat på kassettband.

Vi pratar även lite kort om Fredrik Backmans Till botten med spriten, en mycket läsvärd artikel om att dricka och att dricka för mycket.